1Toit2Ages

1Toit2Ages

De VZW 1Toit2Ages wil jongeren die een verblijf zoeken in contact brengen met senioren vanaf 50 jaar die over een vrije kamer beschikken. Voor senioren betekent dit een verrijkende ervaring die hen toelaat hun eenzaamheid te doorbreken. Voor de senior betekent het ook een extra bron van inkomsten. Voor jongeren betekent het een originele en betaalbare woonoplossing.

Hun behoefte(n)

  • Vrijwilligersonderwijs (bv. een taal, een bepaald thema…) aan studenten of senioren.
  • Bellen en/of bezoeken van senioren in de strijd tegen eenzaamheid.
  • Organiseren en animeren in scholen van een informatiesessie voor 6de klassers.
  • Punctuele hulp bij het organiseren van evenementen.
  • Vertaling van teksten (NL, EN, FR).
  • Realisatie van verschillende communicatiemiddelen.

Adres(sen)

Wil je ook wat van je tijd schenken?

Aarzel niet om een vereniging te contacteren om te zien hoe jouw tijd hen kan helpen.

Een vereniging helpen