Wat jij kan

Wat jij kan

De Gezinsbond is er voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Voor eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen. Voor plus-, zorg- of adoptiegezinnen. En voor grootouders. We geven advies, voordelen en organiseren activiteiten. We ijveren voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving.

Hun behoefte(n)

  • Doen wat je kan en doen wat je graag doet
  • Activiteiten met kinderen
  • Organisatie evenementen
  • Promotie
  • Computers & internet
  • Opleidingen
  • Administratief wonder

Adres(sen)

Wil je ook wat van je tijd schenken?

Aarzel niet om een vereniging te contacteren om te zien hoe jouw tijd hen kan helpen.

Een vereniging helpen