AG Acties – Ag Eenzaamheid

SUPPORTER VAN JOUW LEVEN

Onze projecten

Concrete acties. Duurzaam engagement.

De strijd tegen eenzaamheid en sociale uitsluiting vraagt heel concrete acties. Daarom biedt AG efficiënte logistieke en financiële ondersteuning aan verenigingen die elke dag op het terrein actief zijn. Hulp aan kwetsbare kinderen, de strijd tegen armoede, isolement en sociale uitsluiting, programma’s voor sociale integratie en re-integratie, … Ontdek hier de verschillende solidaire projecten die wij in 2020 concreet hebben ondersteund. En dat is nog maar het begin.
Want mensen de kans bieden om sociaal te integreren en hun plek te vinden in de samenleving is voor AG een kwestie van duurzaam engagement.

Doe de test
VZW Stappen

Cohousing als tool voor sociale integratie.

meer info 
De Engelbewaarder

Eigenwaarde als drijfveer tot sociale verbinding: renovatie van het sanitair.

meer info 
VZW Sans Logis

Transformatie van een opvangtehuis tot een warme plek om (samen) te leven.

meer info 
Point Virgule

Herinrichting van gemeenschapsruimtes tot warme ontmoetingsruimtes.

meer info 
De Medibussen van Dokters van de Wereld

Zorgen voor zij die geen zorgen krijgen.

meer info 
Eten van ‘t Eilandje

Ondersteuning van opleidingen en jobcreatie om daklozen uit hun isolement te halen.

meer info 

VZW Stappen

Vzw Stappen vangt een twintigtal jonge meisjes op van 12 tot 21 jaar die de jeugdrechtbank en bijzondere jeugdzorg aan haar toevertrouwen.

Met haar cohousingproject in Gentbrugge wil de vzw deze jonge meisjes helpen integreren in de samenleving door de interactie met andere bewoners, buurtbewoners en professionele organisaties te bevorderen. Het is de bedoeling dat ze elkaar helpen en versterken en zo uit hun isolement geraken.

Dankzij de financiële steun van AG werd het gebouw van de vzw verbouwd tot een gedeelde leefruimte met 5 studio’s en gemeenschappelijke ruimtes waar ze samen eten, koken, werken, vergaderen, … Altijd samen, nooit meer alleen.

Voor

Na

De Engelbewaarder

De Engelbewaarder is een sociaal restaurant dat opkomt tegen armoede en eenzaamheid. Hoewel haar belangrijkste taak erin bestaat maaltijden te serveren en voedselpakketten te verdelen, wil de vereniging ook een echte leef- en ontmoetingsplek zijn waar mensen in een positieve en warme sfeer worden ontvangen.

Het ter beschikking stellen van sanitaire installaties, zoals douches, toiletten en wasmachines, biedt de gebruikers toegang tot een betere persoonlijke hygiëne. Dit helpt hen om hun eigenwaarde terug te vinden en los te komen uit hun eenzaamheid.

AG droeg financieel bij tot de renovatie van deze installaties (deuren, lavabo’s, WC’s, …). Want wie zich beter voelt in zijn velt, voelt zich ook beter met anderen.

Voor

Na

VZW Sans Logis

Het opvangtehuis voor vrouwen en kinderen van vzw Sans Logis vangt elk jaar ongeveer 200 vrouwen op, vaak met kinderen, in een beveiligde en rustgevende omgeving. De meesten zoeken er bescherming tegen het geweld van hun echtgenoot of partner.

Deze vrouwen in nood ontmoeten er andere vrouwen die in dezelfde situatie verkeren en met wie ze samenleven in een positieve omgeving. Want samenleven is één van de fundamentele hefbomen om de sociale verbinding te herstellen die vaak vernietigd is door de ervaringen van uitsluiting en eenzaamheid van deze vrouwen.

Dankzij de financiële steun van AG kocht de vzw meubels, banken, tafels, bloembakken en spelletjes. Zo groeide de grote binnenplaats uit tot een gastvrije en warme leefplek die ontmoetingen bevordert.

Voor

Na

Point Virgule

Op vraag van Bijzondere Jeugdzorg en de Dienst Jeugdbescherming bieden de huisvestingsdiensten Haute-Pierre en L’Horizon van vzw Point Virgule begeleiding aan jongeren en gezinnen in moeilijkheden. Eén van hun belangrijkste taken is het huisvesten van kinderen van 2,5 tot 18 jaar.

Wanneer ouders hun kinderen tijdens het weekend of op woensdagnamiddag opzoeken, worden ze ontvangen in een zaal van de huisvestingsdienst waar ze enkele uren samen doorbrengen. Maar de rest van de week vervullen deze zalen ook tal van andere functies voor sociaal-affectieve integratie.

Dankzij de financiële steun van AG werden de gemeenschapsruimtes heringericht tot gastvrije en beveiligde ruimtes. Zo krijgen ze 3 extra functies die essentieel zijn voor de sociale re-integratie van jongeren in isolement: samen eten, spelen en huiswerk maken.

Voor

Na

De Medibussen van Dokters van de Wereld

De internationale acties van de ngo Dokters van de Wereld ten voordele van kwetsbare bevolkingen zijn alombekend. Maar wat mensen minder weten, is dat de ngo ook in België een belangrijke medische bijstandsfunctie vervult.

De Medibussen van Dokters van de Wereld zijn mobilhomes ingericht als ontvangstruimtes die rondrijden en zorg bieden aan mensen die vaak geen toegang hebben tot medische zorg of ondersteuning. De vrijwillige medewerkers bieden warme drank aan, hygiënische kits, dringende zorgen of gewoon een luisterend oor aan wie eenzaam is.

AG steunt de Medibussen actief via de financiering van hygiënische en medische kits. Ze zijn niet alleen essentieel voor dringende zorg, maar ook als eerste contact met mensen die in isolement leven en op zoek zijn naar sociale en morele ondersteuning.

Eten van ‘t Eilandje

Vzw ’t Eilandje biedt al 60 jaar oplossingen voor de behoeften van daklozen en kwetsbare personen. Haar activiteiten concentreren zich rond vijf pijlers: noodopvang, tijdelijke huisvesting, blijvende huisvesting, opleiding & tewerkstelling en gezonde voeding.

Van alle publieksinitiatieven van de vzw is Eten van ’t Eilandje één van de belangrijkste. Er zijn twee luiken: ten eerste een (voor)opleidingsprogramma voor beroepen in de horeca, ten tweede een werkervaring binnen een project in sociale economie via de productie en commercialisering van bewerkte voedingsproducten (blikken, traiteurdiensten, …). Het project helpt daklozen om hun eigenwaarde terug te vinden, autonoom te leven dankzij tewerkstelling en financiële stabiliteit op te bouwen.

Algemeen kadert het project in een visie van een solidaire samenleving die niemand in de kou laat staan. En hier is AG het volmondig mee eens.

AG steunt de financiering van de logistieke behoeften van Eten van ’t Eilandje (voertuigen, computers, koelwagen, keukenbenodigdheden) en helpt daklozen zo om uit hun eenzaamheid en sociaal isolement te geraken.