Accueil Familial d’Urgence

Accueil Familial d’Urgence

Onze VZW helpt geïsoleerde mensen een nieuwe levensdynamiek te vinden, hetzij door zelf een noodpleeggezin te worden om een kind in gevaar te helpen en te ondersteunen, hetzij door te investeren in de ondersteuning van onze vzw.

Hun behoefte(n)

  • Financiële steun voor de aankoop van een dienstvoertuig dat kinderen in noodsituaties op een veilige manier kan vervoeren
  • Tijdelijke ondersteuning van vrijwilligers bij het herinrichten van de lokalen (verven, sorteren van speelgoed en kledingstukken…)
  • Ondersteuning bij het zoeken naar pleeggezinnen (drukken en verspreiding van folders…)

Adres(sen)

Wil je ook wat van je tijd schenken?

Aarzel niet om een vereniging te contacteren om te zien hoe jouw tijd hen kan helpen.

Een vereniging helpen