Het Buurt Pensioen

Het Buurt Pensioen

Het BuurtPensioen wil senioren ondersteunen door hun buren in te schakelen. Bijvoorbeeld voor een gezellige babbel, klusjes, boodschappen, een uitstapje,… Zo ontstaat een netwerk waar iedereen iedereen helpt. Bedoeling: het creëren van een netwerk gebaseerd op wederkerigheid en het versterken van de sociale cohesie in de wijken waar we actief zijn.

Hun behoefte(n)

  • Giften ter ondersteuning van onze buurtinitiatieven
  • Deelname als vrijwilliger

Adres(sen)

Wil je ook wat van je tijd schenken?

Aarzel niet om een vereniging te contacteren om te zien hoe jouw tijd hen kan helpen.

Een vereniging helpen