La Porte Ouverte

La Porte Ouverte

La Porte Ouverte is een plaats van ontvangst en luisterbereidheid in het centrum van Luik, waar iedereen die de behoefte of het verlangen voelt, iemand kan vinden om mee te praten. Een team van vrijwilligers, getraind om te luisteren, verwelkomt bezoekers met vriendelijkheid en zonder oordeel, gratis en anoniem. Het biedt iedereen de mogelijkheid om zijn of haar ervaringen vrijelijk te uiten in een ruimte waar hij of zij zich gehoord en gerespecteerd voelt.

Hun behoefte(n)

  • vrijwilligers voor het luisteren: min. 2 uur/weekelijkse diensturen
  • vrijwilligers voor public relations: werving, zoeken naar sponsors, presenteren en bekendmaken van de vereniging,…
  • Donaties om de werking van de vereniging te financieren.

Adres(sen)

Wil je ook wat van je tijd schenken?

Aarzel niet om een vereniging te contacteren om te zien hoe jouw tijd hen kan helpen.

Een vereniging helpen