Noblito

Noblito

Noblito bevordert op een vernieuwende en innovatieve manier om (digitale) netwerken rond kwetsbare ouderen op te zetten en bevordert participatie van kwetsbare ouderen aan betekenisvolle activiteiten.

Hun behoefte(n)

  • contact opnemen met ouderen die in een woon-zorgcentrum of assistentiewoning verblijft of thuis
  • ouderen begeleiden bij participatie aan betekenisvolle activiteiten
  • helpen sociale kring te verbreden en te activeren
  • generaties verbinden en buurtorganisaties koppelen

Adres(sen)

Wil je ook wat van je tijd schenken?

Aarzel niet om een vereniging te contacteren om te zien hoe jouw tijd hen kan helpen.

Een vereniging helpen