T’Antwoord

T’Antwoord

Via onze thematische werkgroepen, samengesteld uit mensen in armoede en onder begeleiding van een opbouwwerker, werken we aan sociale grondrechten en strijden we tegen sociale uitsluiting. De ervaringen van mensen in armoede vormen daarbij het vertrekpunt. T’ANtWOORD wil concrete veranderingen realiseren en acties voeren waar het nodig is.

Hun behoefte(n)

  • Vrijwilligers om mee te werken aan de creatie van hun website, aan de communicatie met bedrijven en de ontwikkeling van de informaticatools.

Adres(sen)

Wil je ook wat van je tijd schenken?

Aarzel niet om een vereniging te contacteren om te zien hoe jouw tijd hen kan helpen.

Een vereniging helpen